is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere wereld was geworden en thans als zoodanig terugkwam. Tragisch was de tijding aangaande de zendelingen die door het Londensch Zendingsgenootschap naar Linjanti waren uitgezonden — niet op aanraden van Livingstone, daar deze de plaats als te ongezond had geoordeeld — om onder Sekelétoe's volk te arbeiden. De zendeling Dr. Helmore en diens vrouw en verscheidene anderen van zijn medearbeiders waren als slachtoffers gevallen van de koorts, en zij die in leven waren gebleven, waren daarop weder weggetrokken. Livingstone vernam van hun ongelukkig lot, toen hij zich weêr bij de Vic tor iavallen bevond. Eerst had een jager uit Na tal de Helmore's en hun gezelschap in de woestijn aan een bron gevonden, bijna omkomend wegens gebrek aan voedsel. Deze had een paar neushoorndieren voor hen geschoten, die 's nachts aan de bron kwamen drinken; hij vreesde, toen hij hen verliet, dat zij het Makolólo-land nimmer zouden bereiken. Tóch kwamen zij, hoewel zeer uitgeput en ellendig, in Linjanti aan — het was een bijzonder droog jaar—, en dus in een toestand, waarop de koorts het meeste vat heeft. Helmore won spoedig het vertrouwen van het volk en kennende Livingstone's beschrijving van de buitengemeene ongezondheid van deze streek, stelde hij aan Sekelétoe voor, naar een hooger en gezonder plek te trekken, meer in noordoostelijke richting van de watervallen. Sekelétoe wilde den zendeling en de zijnen toen naar Sesjéke voeren, om hen te laten onderzoeken of hun die plaats misschien beter