is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beviel dan Linjanti. Toen zij zich tot de reis gereed maakten, kregen de voerlieden van den wagen de koorts. Mevr. Helmore werd óók aangetast en zij viel als eerste slachtoffer. Na den dood van zijn vrouw wilde Helmore niet meer weg uit de streek, waar hij zijn vrouw een graf had moeten delven, doch daar blijven en zijn plicht aan de bevolking vervullen. Trots den honger, de uitgeputheid en de oververmoeidheid, die op de lange reis door de woestijn gevolgd waren, en niettegenstaande dit droevige sterfgeval, begon hij, thans goed op de hoogte van de landstaal, het Evangelie te prediken. Ieder hield van hem, en zijn kort daarop gevolgde dood werd diep betreurd. Binnen de maand toch was ook h ij door de koorts weggemaaid. In drie maanden tijds waren vijf Europeanen en vier inlanders het gezelschap had uit twee-en-twintig personen bestaan — aan de koorts bezweken. Helmore's ambtgenoot kwam daardoor in een zeer moeilijken toestand, nu vier van de negen Europeanen gevallen waren en zijn vrouw reeds ter neder lag, om weldra het vijfde offer te worden. Hij was nog maar kort in Afrika geweest, zijn kennis der taal was beperkt, zijn invloed en zijn ondervinding nog gering. Hij sloeg den verstandigsten weg in en verliet het land. Zijn vrouw stierf vóór hij de meer gezonde woestijn bereikt had. En dan te moeten bedenken dat de geneesmiddelen, die Livingstone had achtergelaten en die met al het andere door Sekelétoe zorgvuldig bewaard waren, op geen honderd el