is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afstands lagen van de plaats, waar Helmore en de anderen hulpeloos waren omgekomen! Dat maakte voor Livingstone, toen hij bij deze droevige graven stond, het geheele geval nóg tragischer! Later zongen nog verscheidene jongelieden in Sesjéke de godsdienstige liederen, die de zendeling hun geleerd had.

Livingstone trof zijn oude vrienden, de M a k o 1 ó 1 o, in zeer neerslachtige stemming aan, daar én de droogte maar steeds bleef aanhouden én Sekelétoe aan een soort van uitslag leed, die veel van melaatschheid had. Aangezien zijn eigen dokters hem niet konden helpen, was hij, toen de reizigers aankwamen, onder behandeling van een inlandsche vrouwelijke dokter, een soort specialiteit, wier middelen echter tot nog toe niet aansloegen. Zij wilde haar behandeling minstens nog eenige maanden toepassen, verklarende dat er vóór dien tijd geen goede gevolgen konden komen. Men wist haar echter te overreden dat, nu er twee Europeesche dokters waren, die den al of niet gunstigen uitslag van haar genezingskuur niet zouden kunnen afwachten, zij aan hén voorloopig de behandeling van den zieke zou overlaten. Zij stemde hierin toe, mits men haar niet wegzond en bleef voeden en verzorgen. Ofschoon geheel onbekend met dit soort huiduitslag, daar zij in Europa niet voorkwam, gelukte het den beiden dokters tóch de ziekte eenigszins tot staan te brengen en den toestand van Sekelétoe, die beweerde door een oom betooverd te zijn en daaraan de ziekte te danken te hebben, wat

David Livingstone