is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Ajawa wilden niet hooren en hadden daar goede redenen voor, na het geroep der Manganja van „onze Sjibisa is gekomen." Voor dezen Sjibisa toch waren zij bang; in het eerst hadden de reizigers niet begrepen wat dit roepen beteekende, en zij hadden er daarom weinig acht op geslagen. Een van de partij van Mackenzie werd in den arm gewond. Daar men langzaam terugtrok naar een anderen heuvel, had het den schijn, alsof het kleine gezelschap bevreesd was, en dat maakte de Ajawa, die reeds drie groote dorpen overvallen, verwoest en in brand gestoken en een groot deel der bewoners tot gevangenen gemaakt hadden, nóg vuriger en overmoediger, vooral ook omdat vier der hunnen met musketten gewapend waren. Toen dus het schieten aanhield, zagen de reizigers zich genoodzaakt ter eigen verdediging terug te schieten en hen te verdrijven: op het zien van zulk een groot aantal geweren trokken de Ajawa sne! af. Twee der Man ga n ja-gevangenen ontsnapten naar den Bisschop, doch de meesten hunner ontvluchtten in de verwarring vermoedelijk ergens elders heen. Men keerde hongerig en vermoeid en hoogst onaangenaam gestemd terug naar het dorp, dat men des morgens verlaten had. Het was de eerste maal dat Livingstone zóó beslist door inboorlingen was aangevallen, ofschoon hij ook te voren dikwijls ernstig bedreigd was geworden. En het was ook de eerste keer dat hij den aanval met geweld had moeten afwenden. Zóó weinig had hij gedachte gehad dat er iets dergelijks zou voor-