is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaan; de geweren en de revolvers hadden zij, gelukkig, niet durven aanroeren. Het was voor gewapende mannen wel zeer vernederend om door eenige zwarte schurken zóó te worden uitgeplunderd! Alleen als men verraad vermoedde, werd er gemeenlijk 's nachts wacht gehouden; daar het nog nooit was voorgekomen dat er iets gestolen werd, liet men altijd alles vrij om zich heen liggen. Ook dit was vermoedelijk de vrucht van deslavenmakerij, die nergens elders in streken, door Livingstone bezocht, zóó sterk plaats vond als hier. De slavenhandel toch was in vollen gang aan het meer, waarop zich een dhow of Arabisch vaartuig bevond, dat geregeld de slaven opnam, om ze later af te leveren aan de slavenhaalders van de kust; deze dhow bleef echter zooveel mogelijk het reisgezelschap uit den koers. Kolonel Rigby, de gewezen Engelsche Consul te Z a n z i b a r, kon aan Livingstone mededeelen dat er jaarlijks minstens 19000 slaven uit de streek van het Ny as sa-meer het douane-station aldaar passeerden. En dan nog de groote troepen die in Port u g e e s c h e sla venhavens werden afgezet! Voegt men bij hen, die gevangen genomen en werkelijk uitgevoerd werden, de duizenden welke werden gedood of aan hun wonden of van honger stierven, of op andere wijze ellendig omkwamen, dan moest men tot de slotsom komen dat geen v ij f d e van de slachtoffers aan meesters voor slaaf verkocht werd, in het Nyass a-district vermoedelijk zelfs geen tiende. Een kleine gewapende stoomboot op het