is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich, weer opnieuw terug aan de monding, terwijl Mevr. Livingstone en de anderen en de stukken der „Lady Nyassa" zich aan boord van de brik bevonden. De „Pioneer" ging den volgenden dag naar buiten om allen en alles af te halen. Dat de ontmoeting hartelijk was tusschen de beide echtgenooten behoeft niet gezegd te worden. Met behulp van de manschappen van den „Gorgo" waren de stukken van de „Lady Nyassa" spoedig aan boord van den „Pioneer" overgebracht, en den lOden Febr. stoomde deze naar den mond van de Roeo af, om aldaar den Bisschop te ontmoeten. Doch door te veel diepgang deed de boot er wel tien dagen over, daar zij telkens bleef vaststeken, overladen als zij was. Men besloot dus te Sjoepanga de „Lady Nyassa" in elkander te zetten en met deze dan óp te varen tot de watervallen. Doch dat zou óók weer heel veel ophouden: misschien zou men er wel een jaar door ten achteren raken — om den lagen waterstand die ging intreden —, zoodat men eerst met het volgend natte seizoen weg zou kunnen. Daarom kwam men van dit plan terug en zou de heer Wilson, kapitein van den „Gorgo", die zich belangloos daartoe aanbood, met miss Mackenzie, Mevr. Burrup en zijn scheepsarts Dr. Ramsya, in de scheepsboot maar vast naar de monding van de Roeo gaan, terwijl Dr. Kirk en de Heer Sewell, de betaalmeester van den „Gorgo", in een kleiner bootje volgen zouden. Zij voeren tot Sj ibisa's dorp en vernamen daar van eenige Makolólo die aldaar achter waren gebleven, de treurige tijding dat de wak-