is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven geroepen, een stap voorwaarts dus, die veel beloofde en geheel ten doel had zijn plannen te verwezenlijken. Dezelfde Dr. Stewart zou én te Lovedale én te Livingstonia blijken te worden een der edelste vrienden van het Afrikaansche ras en een der beste arbeiders onder hen, een krachtige persoonlijkheid, waarop anderen konden steunen en wiens hart geheel opging in de belangen van Afrika.

Toen de Universiteitszending opgebroken werd, moer.,t er gezorgd worden voor een dertigtal jongens en meisjes en eenige oude lieden, een gedeelte van de vroeger door Bisschop Mackenzie vrijgemaakte slaven. Daar Bisschop Tozer het niet aanwilde, nam Livingstone hen onder zijn bescherming; hij bracht ze, toen hij naar Engeland vertrok, met zijn boot naar de Kaap over, waar verder voor hen gezorgd werd.

Ofschoon deze expeditie niet in alles geslaagd was, was Dr. Livingstone toch in staat om op drie belangrijke dingen te wijzen als einduitslag van den arbeid van de laatste zes jaar. 1°. De ontdekking van de Kongóne, uitmonding van de Zambési, als geschikte haven, en de verkregen zekerheid dat de Z a m b é s i-rivier voor een groot deel bevaarbaar was. 2°. De zekerheid dat de grond in deze streken geschikt was voor den verbouw van indigo, katoen, tabak, kasterolie, suiker, en verder van de groote vruchtbaarheid allerwege, terwijl de hooglanden vrij bleken van tsetse-vlieg en muskiet. Daartegenover stonden de periodieke droogten, gemeenlijk om