is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de paar jaar. 3°. De blootlegging van den afschuwelijken slavenhandel en zijn gevolgen en de aanwijzing van de plaats, die als hoofdbron voor dien handel moest worden beschouwd. Deze ellendige handel, door de Portugeezen bevorderd, had al wat tot nu toe ondernomen was als het ware verlamd. Livingstone hoopte nu langs een anderen weg, buiten de Portugeesche bezittingen om, tot in het hart van Afrika door te dringen. Eerst wilde hij naar huis gaan, doch slechts voor enkele maanden, naar hij zich voornam. Zoo spoedig mogelijk zou hij terugkeeren om een nieuwen weg naar de binnenlanden te zoeken.