is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, dat zij wel genegen zouden zijn mede te werken tot de vestiging van een post voor eerbaren handel ten noorden van de streek, waarop de Portugeezen aanspraak maakten. Twee plannen had Livingstone zich nu gevormd. In de eerste plaats wilde hij in Engeland nog meer de slaventoestanden in Afrika blootleggen, die de Portugeezen door hun handel in menschen. nog in de hand gewerkt hadden. En dan, in de tweede plaats, wilde hij zien te bewerken dat er een handelspost aan de monding van de Rovoema of ergens elders buiten Portugeesch grondgebied zou komen, als het kon, reeds vóór het einde van het jaar. De gedachte om de bronnen van den N ij 1 te gaan opsporen, was toen nog niet bij hem opgekomen. Het was op dringend verzoek van anderen dat hij dat werk zou ondernemen, 't welk hem zoovele jaren lijdens en eindelijk het leven kostte. Voorloopig echter had hij niet veel anders te doen dan uit eten te gaan bij hooge en voorname lieden en veel in die groote wereld te verkeeren, welke gaarne naar zijn plannen en voorstellen ter verbetering van de treurige toestanden in Midden-Afrika luisteren wilde. Wij zullen hierbij niet stilstaan, doch liever eens zien hoe hij zijn familie vond. Van Robert, de oudste zoon, had hij treurig nieuws ontvangen. Deze bevond zich namelijk in het Amerikaansche leger. Robert had wel aanleg, maar was van nature altijd zeer rusteloos, „alsof hij — om Livingstone's eigen uitdrukking te bezigen — een deel van den zwervers-