is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schikt opvolger had de onderneming opgegeven! En was er, behalve zijn plichtsbesef, wel iets dat hem dwong hier langer te blijven? Hij bracht zichzelven vrijwillig ten offer om de gevolgen, die dit later alles zou kunnen hebben. Vroeger gaven wij reeds aan wat die vermoedelijke gevolgen wel waren. Wat had te midden van al die teleurstellingen zijn wilskracht gaande gehouden, zijn hoop telkens weder verlevendigd en hem trouw doen blijven aan het voor oogen gestelde doel? Wij wezen er al terloops op. „Ik las den geheelen Bijbel viermaal door, toen ik in Manjoeéma was." Daarin zat het geheim van zijn kracht! De man greep in zijn vervelende hut naar het beduimelde boek, er in vindende steeds rijker schat naar mate hij er in vorderde, om als hij de laatste bladzijde had opgeslagen, weer bij het begin te beginnen en nog méér op te zamelen van de gulden korrels, die hij misschien nog onder weg over het hoofd had gezien.

Einde 1870 was hij in zóóverre hersteld dat hij, hoewel nog steeds zijn medicijnen zéér missend voor hem en zijn mannen, er sterk over dacht weer naar den Loealaba te gaan en deze rivier zoo het kon, nü te onderzoeken. Hij sloot een overeenkomst met den reeds genoemden Mohamad, om hem voor 270 Pond of ƒ3240 er te brengen. Doch daar verneemt hij dat er Arabieren naar hem op weg zijn, komende van O e j i j i; misschien brengen deze wel brieven en medicijnen voor hem mede! Hij moet hen dus wel afwachten! En weer komt er nu een tijd van afmattend toeven. Eindelijk