is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen er 4 Febr. 1871 tien Arabische slaven aan — het overblijfsel van een troep, door Dr. Kirk van de kust naar hem toegezonden — om slechts .... nieuwe teleurstellingen te bereiden. Van hen vernam hij dat er maar één van zijn veertig brieven Zanzibar bereikt had. Verscheidene der afgezonden mannen waren onder weg aan de cholera gestorven. En deze tien kwamen bovendien nog met een leugen in den mond aan; daar zij niet verder met hem wilden reizen, betuigden zij dat de Consul hun gezegd had dat zij niet verder mochten gaan en zij Livingstone desnoods dwingen moesten terug te keeren. Toen hij dit echter niet wilde, kwamen zij in opstand, en hij was verplicht hun een deel van hun loon vooruit te betalen, om hen maar mede te krijgen. Zij waren gewoon onbruikbaar. Zelfs één hunner maakte met anderen een afspraak om hem te vermoorden, wat echter gelukkig door een der drie getrouwen gehoord en toen voorkomen werd. Livingstone schreef aan zijn vrienden, dat door de ongeschiktheid van deze mannen hij twee jaar aan tijd verloor en omstreeks 1000 Pond aan geld; dat hij daardoor een 2000 mijlen nutteloos en zonder vrucht misschien gereisd had en dat hij bovendien vier maal op verschillende tijden met een gewelddadigen dood bedreigd was geworden. Nadat hij het eindelijk toch nog met deze mannen had weten te vinden, kwam hij te N y a n g w é, een schoone streek aan de oevers van de L o e a 1 a b a. Dat is het verste punt westwaarts, dat Livingstone op deze laatste reis bereikt heeft. Nergens nog had hij de slavenmakerij zóó afschuwelijk zien woeden; hij kreeg een