is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder voldoende oorzaak, kan ik wel zeggen, heb ik vriendschapsbanden verbroken. Doch met Living- * stone was er nooit aanleiding tot prikkelbaarheid, en op eiken nieuwen dag dien ik met hem beleefde, moest ik hem steeds méér bewonderen." Stanley's tocht van Oenjanjembé naar Begamaio was een geregelde worsteltocht tegen vijandige inboorlingen, overstroomde wegen, enz. Eerst den 6en Mei 1872 kwam hij te Begamaio aan, waar juist een nieuwe zoekexpeditie onder luitenant Henn, Oswell Livingstone, den zoon van den reiziger, en eenige andere En gelse hen, namens het Aardrijkskundig Genootschap, op het punt stond te vertrekken, daar men meende dat Stanley zijn doel niet bereikt had of bereiken zou. Er kwam veel Engelsche jaloezie bij, dat het misse h i e n voor een Amerikaan zou zijn weggelegd den man te vinden, dien z ij hadden moeten zoeken — en opsporen! Die ijverzucht leidde later nog tot allerlei prikkelbaarheden tusschen Stanley, die gevonden had en in het eerst niet geloofd werd, en de Engelschen, die eindelijk wel moesten erkennen dat hij gevonden had, — en die dit toch niet goed konden verkroppen. Wij kunnen echter hierover verder niet uitweiden.