is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XIV.

Eenzaam in biddende houding gestorven.

Toen Stanley Livingstone te Oenjanjembé had achtergelaten, kon laatstgenoemde daar niet veel anders doen dan geduldig wachten totdat de nieuwe troep, van Z a n z i b a r uitgezonden, zou zijn aangekomen. Hij verwachtte dat de mannen omstreeks 15 Juli er konden zijn, doch zij kwamen eerst den 9en Augustus aan. Dus nagenoeg een maand la^er dan de berekening was; wat den reiziger ongelukkig weer dichter bij het regenseizoen bracht. Er was te Oenjanjembé weinig te doen en weinig, dat hem belang inboezemde. Vijf dagen nadat Stanley hem verlaten had, was het zijn 59° verjaardag. Hij schreef toen in zijn dagboek:

19 Maart 1872, verjaardag. — Mijn Jezus, mijn Koning, mijn Leven, mijn Alles! Weder wijd ik mij geheel aan U. Neem mij aan en sta mij toe, o genadevolle Vader, dat vóórdat dit jaar voorbij is, ik mijn taak zal mogen voleindigen. Ik vraag het u in Jezus' naam! Amen! Zoo moge het worden! David Livingstone.

Hij schreef in dien tijd verscheidene brieven aan Agnes over zijn wedervaren van vroeger, en ge-