is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote Loea la ba-rivier de Kongo was, en de N ij 1 veel korter en laatsgenoemde rivier dus niet zoo ver reikend tot in Midden-Afrika. Wij weten thans dat deze laatste onderstelling de juiste is. Had het minder in zijn karakter gelegen om geen gevolgtrekkingen te maken vóór en aleer hij volkomen zeker was van zijn gegevens, hij had na de ontdekking van de drie groote meren, die hun water uitstooten in het groote dal van Midden-Afrika — zooals hij zegt — kunnen uitschreeuwen: „Hoera! Heurèka, ik heb het gevonden," en naar huis kunnen gaan in de vaste en eerlijke overtuiging, dat hij het vraagstuk had opgelost en er geen misvatting meer mogelijk was. „Doch zelfs nü ben ik er niet volkomen zeker van — zegt hij — of het niet later misschien blijken zal, dat ik bezig ben den loop van de Kongo te volgen." Men zou er zich haast in verheugen dat Livingstone zijn twijfel nooit opgelost zag, daar het voor hem een geweldige teleurstelling zou geweest zijn, zelfs al had hij kunnen weten dat in de toekomst de groote stroom, die hem in zulk een voortdurende betoovering hield, algemeen bekend zou worden onder den naam van Livingstone-rivier. Die naam zou voor goed de herinnering aan zijn leven en zijn in het werk gestelde pogingen tot het welzijn van Afrika vereeuwigen. Zeer greep hem in deze dagen het bericht aan van den dood van zijn trouwen vriend en begunstiger, Sir Roderick Murchison.J Deze had zoo gehoopt, het nog te mogen beleven dat hij Livingstone bij diens terugkomst in het vaderland zou kunnen verwei-