is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede Heer Jezus!" Een paar dagen later, 24 Maart: „Niets ter wereld zal mij mijn werk in wanhoop doen opgeven! Ik sterk mij in den Heer, mijn God en trek verder!"

In het begin van April werden de ingewandsbloedingen waaraan hij af en toe lijdende was, aanhoudender en zijn verzwakking nam hand over hand toe. En hij verlangde toch zoo naar wat kracht! Men moet er zich over verbazen hoe hij, onder al die pijnlijke toestanden en teleurstellingen, tóch nog in alles op zijn weg belang bleef stellen, in visschen, in waterplanten, in vlinders, in vogels, enz.; verwonderen hoe hij, zoo goed en zoo kwaad als het ging, zijn waarnemingen bleef doen, de hoofden en bewoners der dorpen bleef ondervragen en zijn aanteekeningen bleef maken. Reeds den 9"n April beschrijft hij zich-zelven als bleek, bloedeloos en uiterst verzwakt door het groote bloedverlies, dat hem langzaam sloopt. Hij voegt er aan toe: „O hoe verlang ik er naar dat de Almachtige mij toestaat mijn werk af te maken! Het wordt nu een worstelstrijd tusschen lichaamszwakte en geesteskracht gepaard met een sterken wil. Hij kan ternauwernood meer loopen;

tóch strompelt hij nog bijna twee uur voort en moet

het opgeven en gaan liggen. Hij laat nu de laatste koffie koken, gaat weder op weg, maar moet reeds binnen het uur weer gaan liggen. Gedragen wil hij niet worden. Eindelijk bezwijkt hij voor den zachten aandrang zijner mannen, om zich te laten dragen. En dat alles onder aanhoudende regens! Den 21™ April had er