is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaald een inzinking van krachten bij hem plaats. Met bevende hand schreef hij in zijn dagboek: „Beproefde te rijden, maar moest weer gaan liggen, en zij droegen mij, geheel uitgeput, naar het dorp terug." Later verklaarden zijn mannen dat hij dien morgen nog beproefd had of het rijden op den ezel, dien zij nog over hadden, beter zou gaan dan loopen. Slechts een klein eindje ging het nog al, en toen viel hij uitgeput en buiten kennis van den ezel op den grond. Soesi deed hem dadelijk gordel en pistool af en raapte zijn pet op, die afgerold was, terwijl Sjoema zijn geweer afschoot en naar voren liep, om de mannen stil te doen houden. Toen deze terug kwam, zeide de dokter: „Sjoema, ik heb zooveel bloed verloren dat ik geen kracht meer in mijn beenen heb; gij moet mij dus maar dragen." Men plaatste hem op Sjoema's schouders en terwijl men zijn hoofd óp hield, werd hij naar het dorp terug gedragen en weer in de hut gebracht, welke zoo even verlaten was. Het dorpshoofd was hun zeer vriendelijk gezind en liet weten, dat de dokter mocht blijven of gaan, naardat hij verkoos. Tóch liet hij zich den volgenden dag weer verder dragen, maar nu op een „kitanda," zooals zij daar genoemd werd, of een soort draagbaar; het was een houten ladder, ruw in elkander gemaakt, de sporten met gras aangevuld en dit alles met een deken overdekt ; boven deze ladder hing, door middel van stokken, aan de eene zijde een deken af, om hem tegen de felle zon die thans scheen, te beschutten. Na twee en een kwart uur bereikte men een ander dorp, zeer