is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

delaar boven op een kist stond te branden, wierp voldoende licht op hem om zijn houding goed op te kunnen nemen. De dokter lag op de knieën voor het bed, meer naar het hoofdeneinde, het bovenlichaam eenigszins naar voren uitgestrekt en het hoofd begraven in de beide handen op het kussen. Wel een minuut lang bleven zij naar hem staan kijken. Hij bewoog zich niet; ook was er geen enkel teeken van ademhaling. Toen trad een der mannen, Mattheüs, naderbij, zoo stil mogelijk, en roerde zachtjes 's dokters wang aan. Dat was voldoende: het leven bleek reeds eenigen tijd uit het lichaam geweken, daar dit reeds koud was. Livingstone was dood en, naar alle waarschijnlijkheid, biddende gestorven.

Diep verslagen en uiterst bedroefd, tilden de mannen zachtkens het lichaam van hun meester op en legden het in zijn volle lengte op het bed. Na het eerbiedig te hebben toegedekt, stapten zij in den killen nacht naar buiten om te zamen raad te plegen. Zij namen dadelijk het besluit, de overblijfselen van hun meester naar Zanzibar te vervoeren. Dit was een gevaarvolle onderneming, niet alleen omdat zij maar weinig in aantal en nu zonder bepaald hoofd waren, maar ook, omdat het vervoeren van een lijk onder de bijgeloovige stammen allicht afkeer zou verwekken, misschien wel overal waar zij langs moesten. Zelfs Sjitambo mocht niet weten wat er gebeurd was. Doch 's dokters dood werd bekend en ook het plan, om zijn lijk heimelijk te vervoeren: gelukkig bleek het dorpshoofd nog al handelbaar en liet hij