is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hen tegen betaling wegtrekken. Soesi en Sjoema werden nu de leiders van den troep, en zij vervulden hun taak op meesterlijke wijze. Wij kunnen hen niet volgen op hun moeilijke reis, die de Heer Waller aan het eind van de „laatste dagboeken" van Livingstone, naar gegevens van de getrouwe mannen zelve, uitvoerig heeft medegedeeld. Het lichaam werd gedroogd en gebalsemd, met de beenen inwaarts saamgevouwen en toen in een groot stuk boomschors gewikkeld, waaromheen een lap zeildoek werd genaaid: deze vreemdsoortige baal kon gemakkelijk door twee man gedragen worden. Het hart en de ingewanden werden begraven onder den boom waaronder de dokter het laatst had gerust, nadat Jacob Wainwright een inschrift er in had gesneden. Zij kozen hun richting over Oenjanjembé en verder door het Oegógo-land naar de kust, tegen den raad en den zin in van luitenant Cameron en anderen, die zij te Oenjanjembé vonden en die hen hooghartig en met wantrouwen behandelden. Onderweg moest het lijk weer óvergepakt worden — om een inlandschen stam om den tuin te leiden; deze had er de lucht van gekregen dat zij een 1 ij k vervoerden en maakte het hun daarom zeer lastig. Er werd een begravenisstoet op weg naar Oenjanjembé gezonden met een nagebootst lijk, alsof men besloten had Livingstone daar maar te begraven, wijl men toch niet verder mocht trekken. Doch in alle stilte werd het echte lijk zóó in een baal katoen gewikkeld, dat deze voor de niet-weters niet te onderkennen was van de andere balen, en 's nachts voegden de