is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dragers van het onechte lijk zich in alle stilte weder bij hun kameraden en maakten allen zich zoo spoedig mogelijk weg. In Februari 1874 kwamen zij in Bega m aio aan. Weldra nam een kruiser van Zanzibar de overblijfselen van den reiziger op, benevens diens goederen waarvan, zooals later bleek, niets gemist werd — om een en ander naar Engeland over te brengen. Den 15on April 1874 kwam het lijk aan boord van het stoomschip „Malwa" te Southampton aan, waar het in ontvangst genomen werd door Thomas Livingstone, den oudsten zoon in leven van den dokter-reiziger-zendeling. Met een speciale trein werd het dierbaar overschot van den beroemden man naar Londen vervoerd en in een zaal van het Aardrijkskundig Genootschap geplaatst. Het lichaam werd onderzocht en aan de breuk in den bovenarm door hen, die vroeger dezen arm zeer van nabij gezien hadden, herkend als het lichamelijk overschot van wijlen Dr. Livingstone. Op Zaterdag 18 April 1874 werden de overblijfselen met de noodige eerbewijzen in de West minster-Abdij bijgezet. Een zwarte steen met inschrift in gouden letters wijst zijn laatste rustplaats aan. Het was hem dus niet vergund geworden om, zooals hij eens als zijn wensch had uitgedrukt, „te liggen in een stil, stil woud" en „dat niet één hand ooit zijn gebeente zou beroeren."

Zijn leven was niet vergeefsch geweest, het leven van den man, die 29000 mijlen in Afrika afreisde en ongeveer een millioen vierkante mijlen aan het reeds bekende deel van onzen aardbol toevoegde door