is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook deze bekend te maken. Hij had er een voorgevoel van, dat het niet vergeefsch zou zijn: dat had hem de kracht gegeven om tot het laatste toe vol te houden. Die gebroken figuur daar, geknield en eenzaam stervend in de hut van Sjitambo's dorp Ilala, in het hartje van Afrika, — men zou voortaan het oog moeilijk ervan kunnen afwenden! Men zou, met dat beeld voor oogen, gevolg gaan geven aan hetgeen hij goed en nuttig oordeelde voor het werelddeel dat hij liefhad, en mede de hand slaan aan het werk, waaraan hij vaak onder ontbering en lijden den stoot had gegeven: opening n.1. van het zuidelijk deel van Midden-Afrika voor zending, handel en beschaving, en vernietiging van den mensch-onteerenden slavenhandel. Er werden maatschappijen opgericht — zelfs een paar, waaraan zijn naam verbonden werd — voor wettigen handel; en spoorwegen werden er aangelegd. Niet alleen Engeland, maar ook Frankrijk, België, Duitschland en Italië openden nieuwe handelswegen en vestigden handelsposten en kregen groote handelsbelangen. Grootsche spoorwegplannen wachten op uitvoering in de toekomst of zijn reeds in bewerking: van de kust tegenover het eiland Zanzibar naar de groote meren, van de Zambési naar het Ny as sa-meer, enz. enz. Zijn groote ontdekkingen werden een prikkel te meer voor andere reizigers om Afrika verder te onderzoeken en te doorkruisen, voor Baker, Grant, Speke, Burton, Stanley en Cameron. Stanley werd, door zijn voorbeeld aangevuurd, zelf een beroemd en voorspoedig Afrika-