is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorloopend goederenregister Bladz. 136

Inkoopslimite van den inkooper 136

Regelmatige besprekingen 137

De goederenchef 137

Aanstelling van het personeel 138

Personeelregister 139

Maatregelen tegen oneerlijkheid 139

Verkoopbons 139

Bezorgdienst 140

Het verzamelsysteem 141

Afdeeling voor veranderingen 142

Het ruilen der goederen 142

V.

Het Fransche warenhuis.

De „Louvre" te Parijs

De organisatie 144

Verkoop tegen contante betaling 145

De expeditie 146

Stichtingen ten bate der employés 146

Het rentesysteem van den Louvre (met 3 tabellen) . 149

De algemeene ondersteuningskas en haar werken . . 153

„Au Bon Marché" te Parijs

De inrichting 156

Het „depot central" 158

De kantoren en hun archief met klantenregister. . . 159

Reclame en offerten 160

Tentoonstellingen en uitverkoopen 162

Voorzorgen en financiëele instellingen ten bate van het personeel 166

VI.

Aanhangsel.

Verschilpunten tusschen warenhuis en winkel . . 168 Twaalf wetsartikelen, belangrijk voor den Neder-

landschen koopman . 170