is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER DER AFBEELDINGEN.

No. 1. Kasbon met achterzijde reclame .... Bladz. 29

„ 2. Kasbon duplicaat 30

„ 3. Automatisch gekwiteerde kasbon 33

„ 4. Idem 36

„ 5. Verbeterde toonbank voor heerenconfectie .... 85

» 6. Nieuwe dubbele toonbank 86

„ 7. Toonbank met onderstuk 86

„ 8. Amerikaansche kast met laden 87

„ 9. Zuilenbekleeding met spiegels 88

„ 10. Gelijkmatig-lichtverspreider 89

„ 11. Transparant met opschrift 89

„ 12. Aanplakbiljet met annonce der geëtalleerde goederen 90

„ 13. Idem 90

„ 14. Idem . . . . • 91

„ 15. Het grootste Warenhuis der wereld, Marshall

Field & Co. Chicago 129

„ 16. Het warenhuis van Marshall Field & Co. Indeeling

van het gebouw 130

„ 17. Idem 131