is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

Het Duitsche Warenhuis.

DE MODERNE WINKEL.

De nieuwe eischen, die het warenhuis den architecten stelt, heeft dezen opgewekt tot oorspronkelijke oplossingen en ideeën, die voor den toekomstigen schrijver onzer hedendaagsche bouwgeschiedenis misschien wel het meest interessante hoofdstuk zullen opleveren.

Er heeft zich reeds een nieuw, gemakkelijk herkenbaar type gevormd, dat voldoet aan de eischen: zooveel mogelijk gebruik maken van de ruimte, veel licht, veel lucht, gemakkelijk overzicht over de geheele lokaliteit, aangenaam verkeer van het publiek in het gebouw.

Wij vinden daarom bij alle groote warenhuizen zoo weinig mogelijk blinde muurvlakken. De schragende deelen worden zoo smal mogelijk gebouwd; in de plaats van blinde muren worden vensters aangebracht, die op veel plaatsen onderverdeeld zijn, om den indruk van groote glazenkasten te verminderen, dien sommige warenhuizen eenigszins maken. Deze bouworde waarborgt het meeste licht in de lokalen, zij neemt den inkijk in de bovenverdiepingen weg en maakt het uitstallen van die bovenramen overbodig.

De ingangen van het moderne warenhuis zijn zoo gemakkelijk mogelijk; uitgang en ingang worden van elkaar gescheiden, om het publiek beter te laten circuleeren. De ruimte achter den hoofdingang vormt een lichthal, die meestal door alle etages gaat en daardoor ook bij uitgeWarenhuizen 1