is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oneerlijke handelingen niet zoo licht ongezien kunnen gebeuren. Hij moet van den kelder tot de bovenste verdieping gaan.

VERWARMING EN VERLICHTING VAN HET WARENHUIS A. WERTHEIM.

Het warenhuis, dat een geheel gebouw voor zich noodig heeft, neemt ook de verwarming en verlichting in eigen beheer. Het spaart daardoor geld en bovendien heeft de onafhankelijkheid van openbare licht- en krachtlevering nog een reeks van andere voordeelen.

Terwijl tegenwoordig een handelsman, die aansluiting voor kracht- of lichtgebruik wenscht, die reparaties, verandering of verlegging wil laten uitvoeren, weken, soms maandenlang moet wachten, is de eigenaar van een modern warenhuis van deze factoren onafhankelijk en kan in den kortst mogelijken tijd alle technische veranderingen ten uitvoer brengen. De juiste en spoedige oplossing van bij den bouw van warenhuizen bestaande technische bezwaren, wordt behalve door wettelijke- en bouwpolitievoorschriften nog belemmerd door het ruimtevraagstuk. Daar alle slechts half bruikbare ruimten voor zaakdoeleinden, de mindere als voorraad- en kelderruimten in beslag worden genomen, blijven voor den ingenieur slechts de kelder- en de dakruimten over of open plaatsen, waaronder kelders zijn gebouwd.

Om een groote installatie zoo goed mogelijk te exploiteeren, moeten de voor den bouw en het bedrijf van warenhuizen belangrijkste factoren onderzocht worden. Vooral speelt de vraag een rol, welke soort van exploitatie de goedkoopste is.

Bij den bouw en de exploitatie van groote warenhuizen, waar de krachtinstallatie ook de verwarming leveren moet, is ongetwijfeld de oudste der motoren, de stoommachine, nog altijd de gunstigste wijze van exploitatie. De afgevoerde

.

A