is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stoom der machines gebruikt; voor de electrische verlichting dient het grootste deel van den geproduceerden stroom; een deel daarvan dient ook nog tot beweegkracht van de liften en ventilators. Deze laatsten, hetzij aan zoldering of muur, hetzij in vloer of venster aangebracht, brengen een kunstmatige luchtverversching tot stand, die alle lokaliteiten van het gebouw van frissche lucht voorziet, waar dan ook zelfs in het hartje van den zomer een aangename temperatuur heerscht.

Voor de overige exploitatie dienen nog een reeks van kleinere machines en hulptoestellen, onder welke de koelmachines nog vermelding verdienen.

Er zijn hier twee koelmachines, die door middel van koolzuur een warmte van 70.000 warmte-eenheden per uur aan de omgeving onttrekken kunnen. Een hiermee verbonden buizennet leidt naar de in de kelders gelegen koelkamers, waarin spoedig aan bederf onderhevige goederen bewaard worden.

In de eerste plaats komen hiervoor allerlei levensmiddelen in aanmerking. In de tweede plaats vereischen ook andere artikelen, b.v. bontwerk en pelterijen in den zomer bizonder koele bewaarplaatsen, om te verhinderen, dat motten en andere schadelijke insecten zich in de voorraadkamers en daardoor in de goederen nestelen.

Wij laten hieronder eenige opgaven volgen, die het totaal der technische eenheden in 't warenhuis A. Wertheim bevatten.

Bebouwde oppervlakte van het warenhuis 16014 vierkante Meter.

Kubieke ruimte van het gebouw inklusief kelders en ketelhuizen onder den grond 320000 kubieke Meter. Tot verwarming vereischt 5500000 warmte-eenheden per uur. Tot verwarming der keukens 215000 warmte-eenheden.