is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met de instandhouding en bewaking van den geheelen aanleg is een machine-ingenieur belast, wien het toezicht over het bedienende personeel is opgedragen.

De eigenaar van een modern verkoophuis heeft zich dus dikwijls met technische vraagstukken bezig te houden, daar het zijn belang is, zich zoo goedkoop mogelijk te voorzien

van KRACHT EN LICHT, WARMTE EN KOUDE.

DE UITWENDIGE BOUW EN VERSIERING.

Hoewel wij niet op de détails van het bouwen kunnen ingaan, willen wij toch hier doen opmerken, dat het verloop gewoonlijk is als volgt:

De bestuurder van het warenhuis werkt, bijgestaan door der zake kundige employés te zamen met een warenhuis-architect de bouwplannen uit. De uitvoering daarvan wordt dan een aannemer tegen vast overeengekomen prijs opgedragen. Is het bouwen afgeloopen, dan volgt de overdracht aan een architect, die ook als zaakgelastigde van de warenhuis-directie het geheele werk gecontroleerd heeft. Is het gebouw opgeleverd en na onderzoek door den zaakkundige zonder fout bevonden, dan is daarmee de werkzaamheid van een architect nog niet overbodig geworden.

Ieder groot warenhuis heeft een architect of somtijds wel een geheel bouwbureau, dat niet alleen de minder belangrijke bouwwerken, die bij een groot huis dikwijls voorkomen, laat uitvoeren en leidt, maar ook het oog houdt op het geheele gebouw, speciaal het aanzicht der voorgevels. Het wordt hierin bijgestaan door de huisinspectie, die het gebouw voortdurend controleert, en bovendien door den etaleur, die tengevolge van zijn werkkring ook dikwijls gebreken en fouten in den bouw ontdekt.

De indruk, dien het koopende publiek van het warenhuis ontvangt, hangt veel af van de etalagezijde van het huis. Daarom is het noodzakelijk, dat het gebouw op zich zelf er