is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgesloten, dat de caissière van alle kanten beschut is. Zij worden het beste door lampen en bovendien nog door borden aangewezen, zoodat het publiek ze gemakkelijk kan vinden. Zeer duidelijk en zichtbaar moet het nummer der kas aangebracht worden.

Naast de kas zijn de paktafels, die tegenwoordig ook niet breeder dan de toonbanken gemaakt worden, daar grootere pakketten toch niet hier, maar in de expeditie gepakt worden. Behalve de gewone toonbanken komen de zoogenaamde etalagetafels, die haar inhoud achter spiegelruiten ten toon spreiden, meer en meer in gebruik. Terwijl de gewone toonbanken zonder eenige versiering praktisch en soliede bewerkt zijn, wordt aan die uitstaltafels niets gespaard. Zij worden in sierlijke vormen en uit het allerbeste materiaal vervaardigd. Bij alle stellingen, toonbanken, uitstaltafels en kassen vermijde men scherpe hoeken en kanten, die licht tot onaangename voorvallen kunnen leiden.

HET PLAATSEN DER AFDEELINGEN

is voor elke zaak iets zeer gewichtigs, vooral wanneer het aantal verschillende artikelen, zooals in een warenhuis, zeer groot is. Al naar de soort der goederen moet men de afdeeling daar plaatsen, waar het publiek gemakkelijk komt, of daar, waar men het publiek juist door het betreffende artikel graag heen hebben wil. Men moet er ook op letten, of de goederen in verhouding tot de ruimte, die zij innemen, een grooten omzet opleveren of niet, en of men ze dus de kostbare ruimte in het parterre kan geven of ze in de bovenverdiepingen wil plaatsen. Deze indeeling der verschillende artikelen moet pas na rijp overleg plaats vinden en wij zien er van af, bepaalde voorschriften vast te stellen. We willen alleen een schema voor een warenhuis opmaken, waar de verschillende afdeelingen aangewezen zijn volgens de laatste en nieuwste ervaringen van groote warenhuizen.