is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sousterrain. De machines- en ketelinstallatie. Eet- en kleedkamers voor het personeel. Voorraad van die artikelen, die niet mogen uitdrogen. Hoofdexpeditie.

Parterre. Die artikelen, welke het drukste verkeer met zich brengen: garen en band, kanten, passementerieën, gemaakte witte goederen, schorten, zakdoeken, handschoenen, ingemaakte vruchten, zeep, parfumerieën, haarsieraden, byouterieën, korsetten, kousen, tricotgoederen, heerenartikelen, parapluies en parasols, schrijfbehoeften, boeken.

Daar er dagelijksche vraag is naar die artikelen, nemen zij het parterre in. De ruimte vlak achter den ingang, het zij lichthal of niet, moet gereserveerd blijven voor uitstaltafeltjes, die een beeld moeten geven van de verscheidenheid der artikelen in de bovenverdiepingen en het publiek onmiddellijk de overtuiging geven van de prijswaardigheid der goederen.

Op de uitstaltafeltjes, die een doorloopende, uitstekende reclame vormen, behooren dus uitsluitend bizonder voordeelige artikelen.

Ie verdieping. Wollen stoffen, zijden stoffen, linnen en katoenen goederen, tafelgoed, schoenwerk, confectie, galanterieën, meubelstoffen, tapijten, gordijnen. Voor tapijten neemt men tegenwoordig geen stellingen meer; in de plaats hiervan zijn er zeer praktische standaards. De kleinere karpetten stapelt men direct op den vloer.

2e verdieping. Huishoudelijke artikelen, glas, porcelein, verlichtingsartikelen, speelgoed, levensmiddelen. 3e verdieping. Kantoren, offertelokalen, inkoopstatistiek, in-ontvangstname der goederen, voorraad, voorraad voor de leesbibliotheek, die in het parterre wordt uitgegeven en door telefoon en lift met het boekenmagazijn verbinding heeft. In het goederenmagazijn worden uit de voorraadkasten afgesloten ruimten voor de verschillende afdeelingen gereserveerd. De sleutels bewaart de magazijnmeester, die verantwoordelijk is voor eventueele onregelmatigheden.