is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een omzet van ƒ 30000,— gehad, dan gaat hiervan eerst 25 °/0 bruto winst. Van de overblijvende f 22750 wordt eerst 20 °/0 als reserve behouden = ƒ 4650. Van de ƒ 18150, die nu nog overblijven, heeft de inkooper direct */„ of ƒ 12100 beschikbaar, de rest na den 15en der maand.

Ieder inkooper wordt door de inkoopdirectie er van in kennis gesteld, over welke inkoopsom hij mag beschikken, (formulier 1). Deze regeling wordt nog hierdoor voltooid, dat de inkooper den 15en van de maand een briefje ontvangt, waarin hem zijn omzet tot dien datum wordt meegedeeld.

Inkoopregeling.

Afdeeling 31. Maand Mei.

Inkooper E. Muller.

|

Toegestaan "eeds af8e" Minder Meer Beschik Berekend Werkelijk

bedrag. , stempelde Nog open. 1 !

orders. omzet dan vorig jaar. ' voorraadsbedrag.

/ 30000.- ƒ15000,- ƒ15000,— i /12100,—!

Formulier 1.

Hieruit volgt in de eerste plaats de wijziging van de inkoopsom, in de tweede plaats wordt de inkooper daardoor er op gewezen, den omzet eventueel te forceeren, wil hij een in vergelijking met het vorige' jaar evenredige verhooging van den omzet bereiken.

Bij de afdeelingen, die met seizoens moeten rekening houden,