is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt den inkooper voor de seizuenmaanden 2/g der totaal inkoopsom ineens voor deze maanden tot zijn beschikking gesteld.

Heeft de afdeeling meer omgezet dan aangenomen was, is dus de werkelijke voorraad kleiner dan de berekende, dan wordt een evenredige som nog aan het inkoopbedrag toegevoegd.

De inkooper mag geen order geven zonder den leverancier een copy van de commissie te geven, die vooral leveringstijd en naleveringstijd moet bevatten (hierbij de bemerking, dat als de leveringstermijn overschreden wordt, de goederen niet aangenomen worden), verder de verschillende voorwaarden, wijze van betaling, mogelijke valuteering, zoomede de bemerking, dat de order slechts dan geldig is, wanneer zij voorzien is van het stempel en de handteekening van de inkoopdirectie. Deze heeft haar kantoor in de onmiddellijke nabijheid van de offertelokalen en de ontvangst der goederen. Het inkoopboek, waarin elke order genoteerd moet worden, bevindt zich hier in de statistiekafdeeling van de inkoopdirectie alleen in den offertentijd, en anders bij de goederenontvangst, zoodat daar de facturen vergeleken kunnen worden.

Inkoopstatistiek.

Afdeeling 31. Inkooper E. Muller.

Maand Mei. Toegestaan bedrag ƒ 30.000,—.

AfgordeTlde | °PtelHng- loser °Pte,linS-

ƒ 300,— ƒ 300,- ƒ 600,- ƒ 600,—

„ 425,- . 725- . 18,25 . 618,25

„ 637,— , 1362,— . 230,60 , 848,85

58,60 , 1420,60 , 11,50 . 860,35

I

Formulier 2.