is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

factuur overeenkomen, zoodat eventueel onmiddellijk gereclameerd kan worden. Ook worden zij vergeleken met de orders, vooral om te zien, of de goederen wel besteld zijn daar het vroeger dikwijls voorkwam, dat ook onbesteldé artikelen geleverd, aangenomen en betaald, wel is waar ook verkocht werden. Het factuurbedrag wordt in het inkoopboek geschreven, waarvan steeds twee exemplaren in gebruik zijn het eene bestemd voor de even dagen der maand, het andere voor de oneven, zoodat altijd een van beiden kan gecontroleerd worden. 6

Op elke factuur moet het nummer der afdeeling, het nummer der order en de datum aangegeven zijn. Is dit niet het geval, dan krijgt de fabrikant direct een schrijven van den volgenden inhoud. (Formulier 6) s

Den Heer

Wij ontvingen heden uw factuur van den

waarop wij missen de opgave der afdeeling, waarvoor de goederen bestemd zijn, zoo ook het ordernummer en den datum van bestelling. Wij verzoeken u, deze opgaven in het vervolg niet weer achterwege te laten, daar de goederen anders niet zullen worden geaccepteerd.

Formulier 6.

Bij het vergelijken der goederen met de factuur en de order doen zich dikwijls verschillen voor. Is dit het geval dan er ,een r?od strookje papier (formulier 7) opgeplakt dat door den inkooper wordt gecontroleerd.