is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschilbriefje (Rood).

Bedrag van het verschil ƒ 3,45 Geschreven den 15/4 Goed bevonden den 20/4 Handteekening

Formulier 7.

Is het noodig, te veel of verkeerd geleverde goederen terug te zenden, dan wordt er een groen retourbriefje opgeplakt. Voor deze retourzendingen is in de expeditie een afzonderlijke afdeeling ingericht.

Retourbriefje (Groen).

Teruggezonden / 8,10 Retourboek N°. 13 Afgezonden den 14/8 Handteekening

Formulier 8.

DE VERKOOP.

Het merken der goederen gebeurt door den hulp-inkooper, die hiertoe de door den inkooper van verkoopprijzen voorziene factuur overschrijft en in de plaats van den naam van den leverancier een nummer zet, daar de verkoopers over het algemeen niet de herkomst der artikelen behoeven te weten. Op het afschrift zijn de inkoopsprijzen in letters, de verkoopsprijzen in cijfers aangegeven.