is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET KASSYSTEEM EN DE AFGIFTE DER GOEDEREN.

Terwijl men vroeger in de groote warenhuizen heel veel kleine kassen plaatste, om ze door het publiek gemakkelijk te doen vinden, is men tegenwoordig meer tot het Fransche systeem overgegaan: groote kassen met pakafdeelingen en wel zoo, dat aan de beide smalle einden van den vierhoek zich elk een kas bevindt.

I Paktafel. j

-r

cc ^

y 23

V)

I Paktafel. j

Die groote kassen zijn vooral geschikt gebleken voor de atdeelingen met druk verkeer. Hiertoe behooren in de eerste Plaats de afdeelingen voor huishoudelijke artikelen, levensmiddelen en speelgoed. Voor het aanwijzen der kassen, (zie Dldz. 12). Het is aan te bevelen, de caissière niet nog met andere werkzaamheden te belasten, daar zij een verantwoordelijke betrekking heeft, waarin het van veel gewicht

1S' ?} Jl> ,snel -en naHwkeurig werkt- AHeen in kleine zaken wordt de kas dicht bij den ingang geplaatst, in groote winkelzaken is men daarvan teruggekomen. Integendeel, men plaatst de kassen in het achtergedeelte van het magazijn, opdat het voor de kassen dringende publiek het verkeer niet belemmert en bovendien de koopers, na aan de kas geholpen te zijn, nog eens den weg door het magazijn moeten maken.

De controle behoudt den door de caissière afgestempelden kasbon, opdat het publiek niet nog eens de betaalde en afgeleverde artikelen kan aanvragen. Bij minder nauwkeurig