is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nazien moet dit vroeger meermalen zijn voorgekomen. Het publiek ontvangt met het gekochte goed tegelijk den met calkeerpapier dubbel geschreven bon, die van het controlestempel is voorzien. ......

Iets anders is het gebruik van het kasbonboek bij het pneumatische kassysteem, dat in een der Duitsche warenhuizen is ingevoerd. Hierbij gaat de bon met het van het publiek ontvangen bedrag in een metalen bol door een buis naaide centraalkas, waar de boeking plaats heeft. Het wisselgeld met den gestempelden dubbel geschreven bon komt dan door een evenwijdig loopende buis naar den verkooper terug. Hierbij moet op den kasbon ook nog het door den kooper betaalde bedrag genoteerd worden, zoodat de verkooper zoowel als de centraalkas weet, hoeveel de klant terug moet

Het' verkeer aan kas en paktafel is verschillend geregeld. Om controle te hebben over de werkzaamheden van den verkooper, over het ontvangen bedrag, afgeleverde goederen enz., gebruikt men kasbonboeken. Het beste zijn de calkeer- of doordruk-bonboeken. Een geschikte kasbon moet de verkochte goederen met den prijs twee maal en het totaal verkoopbedrag ten minste nog eens op een afzonderlijken bon aangeven, maar elk van die drie deelen met duidelijk nummer van den coupon, van den verkooper en van de afdeeling. Het ligt niet op onzen weg, hier een vergelijking te maken tusschen de deugdelijkheid der verschillende kasbonsystemen, wij willen alleen een veel voorkomend en in den smaak vallend systeem aanhalen.

Afbeelding 1 toont een oorspronkelijken kasbon uit het Paragon" bonboek, afbeelding 2 het duplicaat. De oorspronkelijke bon wordt door de verkoopster met potlood ingevuld en gelijktijdig door middel van calkeerpapier het duplikaat. Dit laatste onderscheidt zich van den origineelen bon daardoor, dat onderaan een geperforeerde strook zit, die zoowel den verkoopsprijs als ook de nummers der verkoopster (3520) en de betreffende afdeeling (42) aangeeft. De oorspronkelijke bon, het duplikaat en de strook wijzen het