is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brengt uw kinderen mee! in onze afdeeling speelgoederen zullen zij steeds afleiding en genoegen vinden.

Wat nu betreft het invullen der kasbons, moeten wij er op wijzen, dat onder alle omstandigheden gelet moet worden oo netheid en nauwkeurigheid. Zijn de cijfers, vooral de geldbedragen, onduidelijk geschreven, dan wordt de caissiere in haar werk opgehouden; is de aanduiding der artikelen onleesbaar, dan beginnen de onaangenaamheden bij de goederencontröle en de uitgifte. In beide gevallen ondervindt het publiek de ongunstige gevolgen ervan. Het moet wachten en iuist dat moet vermeden worden. Wanneer dergelijk oponthoud aan verschillende afdeelingen of op verscheiden verdiepingen voorkomt, worden de koopers kwaad en zijn licht geneigd, de geheele zaak te verdenken van gebrek aan

Hef schrift moet net en duidelijk zijn, zóó dat men zonder te twijfelen het voorwerp kan herkennen. Ook de duidelijkheid der ciifers moet allen twijfel buitensluiten.

Het helpen aan Kas en paktafel is een tot nog toe onopgelost vraagstuk. Het thans in gebruik zijnde kasbonsysteem is echter reeds een stap vooruit en te oordeelen naar de verbreiding ervan, tot heden het meest praktische. Het bovenvermelde luchtdruk-kassysteem, dat in Amerika reeds veelvuldig in gebruik is, is in Duitschland op het