is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijst voor de herleiding van vreemde munten, waarvoor de hoofdkas de noteeringen van haar Bank verneemt.

Voor de Afrekening met de caissières bestaan lijsten (formulier 13) die een gemakkelijk overzicht verschaffen over de gebeurtenissen van eiken dag.

Kasafrekening No. 1.

Caissière mej. Scholten.

Bankpapier ƒ 10o_

5<?ud

£llver 53,-

KoPer 0,44_

n-u / 253,44

Bijbetaling op geruilde goederen . „ 4,—

Totaal . ƒ 257,44 Formulier 13.

Ook moet elke verkooper zijn controlecoupons in de daarvoor gedrukte lijst van zijn kasbonboek overbrengen en bij het sluiten der zaak optellen. Deze opgetelde lijsten gaan naar den inkooper die dan de sommen der verschillende verkoopers in een lijst overbrengt en weer optelt. De briefjes der inkoopers met de totaallijst komen in een gesloten couvert aan de hoofdkas en dienen hier tot dubbele controle. Deze vóórwerkzaamheden maken het mogelijk dat de directie nog den avond van eiken dag op de hoogte komt van het ontvangen bedrag.

Het eindresultaat der berekeningen der afzonderlijke kassen wordt in een bepaald boek overgebracht, (formulier 14).

Kas den 17/8.

No Bijbetaald op ;

der kas. geruilde Bedrag. goederen. |

i ~1 i i

1 ƒ 4— ƒ 257 44

2 . 4 50 . 312 80

Formulier 14.