is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dubbelgeschreven copieën komen in de rekenkamer om daar nagerekend le worden.

De afgifte der goederen is een zeer gewichtig ding in de organisatie van het warenhuis, dat groote opmerkzaamheid verdient. De meisjes, die daarmee belast worden, mogen niet de eerste de beste goedkoope krachten zijn, maar zij moeten kalm, bedachtzaam en handig wezen en vooral eenige warenkennis bezitten. Zij moeten b.v. weten, of een artikel ripsof satijnlint, of het wol of katoen is, of een klos garen 500 of 1000 yard houdt. Bij elk eventueel verschil moeten zij de betreffende verkoopster er bij roepen en de zaak in orde laten brengen. Iemand, die gedachteloos alleen naar de nummers kijkt, die al tevreden is, wanneer de beide bons hetzelfde nummer dragen, kan meer nadeel dan nut aanbrengen. Evenals bij de caissières heeft ook bij de inpaksters dikwijls verwisseling plaats, om de oneerlijkheden tegen te gaan, die aan het licht komen, wanneer koopster, verkoopster en degene, die met de afgifte der goederen belast is, het met elkaar eens zijn. Wij raden sterk aan, zeer voorzichtig en niet zuinig te wezen bij de keuze voor kas- en paktafelpersoneel. Ook zorge men ervoor, dat het publiek de artikelen steeds net verpakt in handen krijgt, goed dichtgebonden en niet van noodeloozen omvang.

Een das in een overhemdszak is een verkwisting en staat nog leelijk daarbij!

DE VERZAMELKAS

is een vereenvoudigde vorm van het kassysteem en de goederenuitgifte en wordt in veel groote warenhuizen toegepast. Het doel bestaat daarin, het publiek, dat in verschillende afdeelingen zijn inkoopen heeft te doen, het betalen en ontvangen der gekochte artikelen gemakkelijk te maken.

De kooper, die van de verzamelkas gebruik wil maken,