is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de werkelijke kosten van het in die afdeeling aangestelde personeel, met nog een deel der kosten van het algemeene exploitatie- en huispersoneel.

De boven aangegeven onkosten, waarvoor de rekening van afdeeling No. 6 belast is, komen aan de hoofdkas gespecificeerd voor en worden van daar naar de betreffende rekeningen overgebracht.

Afdeeling No. 6 werkt met een kapitaal van ƒ8000,— en neemt gemiddeld 25 °/0 winst *). Nu heeft de afdeeling op den len Mei naar schatting van den rayonchef een voorraad van/6000,— inkoopswaarde. Hoe juister deze taxatie is, hoe beter voor

Dagboek der Inkoopscontrole.

Afdeeling No. 6. (+ 25 %) ƒ 8000,—

Nog be- Over

Datum. Inkoop. Verkoop schik- j den |j baar. j limite.

Mei 1 Inkoopswaarde voorraad. \\f 6000,—'

, 1 Inkoop Scliolten . . . | . 800,—'!

, 1 Inkoop Lehman & Co. . j!» 360,—

. 1 Verkoop f218,75 — 20% J ƒ 175,—!

ƒ 7160^— ƒ 175,— ƒ 1015-

* 2 Inkoop Weiss .... ƒ 450, - I . 2 Afgedragen afdeel. 8. . ƒ 48,—

, 2 Verkoop f225, 20% , 180,—

ƒ 450,— ƒ 228,— . 793,-

. 3 Inkoop Sanders.... ƒ 800,—

, 3 Inkoop Hecht en Zn. . „ 350,—

, 3 Verkoop f320, 20 o/0 ƒ 256,-

ƒ 1150,— ƒ 256,— ƒ 101,—

„ 3 Extra toegestaan f 1000 I , 899,—

II

Formulier No. 16

*) 25 % winst op den inkoop = 20 % winst op den verkoop.