is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De werkzaamheden der zaakdirectie, der hoofdkas, der boekhouding zijn ter plaatse reeds behandeld of zijn van zoo algemeene bekendheid, dat wij er hier niet verder op behoeven in te gaan. Daarentegen interesseert ons de werkzaamheid van de personeeldirectie. Deze moet vaststellen, voor welke afdeeling en hoeveel personeel er noodig is. Zij moet de hiervoor noodige advertenties opstellen, en ze den reclamechef ter plaatsing in de couranten geven, en zij moet het personeel, dat zich komt aanmelden ontvangen. Ieder, die zich aanmeldt, moet een gedrukt formulier invullen. (Formulier 17).

Sollicitatie.

Voor- en achternaam:

Woonplaats:

Wanneer en waar geboren:

Vak:

Laatst genoten salaris:

Verlangd salaris:

Vorige betrekking:

Formulier 17.

Het solliciteerende personeel wordt dan door de personeeldirectie gekeurd en te samen met de zaakdirectie, die zich weer in verbinding gesteld heeft met den afdeelingschef, worden de geschikte sollicitanten gekozen. Het geengageerde personeel wordt in de personeelacten opgenomen (Formulier 18).

De papieren van den aangenomen employé worden bewaard in enveloppes van bepaalde kleur waarop het personeelnummer wordt aangegeven. Elke maand wordt door de personeeldirectie de salarislijst vastgesteld; bij een zeer talrijk personeel wordt hiervoor elke maand een afzonderlijk boek aangewend. Voor de opzegging, die ook van de personeeldirectie uitgaat, bestaat een afzonderlijk opzeggingsboek. Al naar den aard van den sollicitant en de door hem in te nemen betrekking stelt men aan met wettelijke, met maandelijksche of tot behulp met dagelijksche opzegging.