is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erf'wanneer ÏSöFjSïïS ^

wanneer en waar de ochtend- en middagmaaltijden genomen

wanneer en hoe lang de middag-rusttijd is,

ïb-taSr 2iC" b,i 2i£kte^"™ «* gedragen in

ri3rh *let Permisfe ,tot verlof moet aanvragen

hoe het personeel z.ch bij brandgevaar gedragen moet

hoe het tegenover het publiek moet optreden

waar eventueeIe klachten zijn in te dienen.

Het reglement bevat verder boeten voor tekortkomingen

zoowel als bedreiging van boete bij herhalingen • ten slnttp'

verplicht het elk employé, van oneerlijkheden die hem ter

oore komen, onmiddellijk melding te maken.

AI moge het reglement velen employés niet behagen den

waarbij elke handelszaak met meer dan 20 bedienden leer,en^-. ^rplicht is, een reglement in te stellen. Zonder geweest J voorbeeld der warenhuizen van' invloed

Ur! hPJnÜ»ï Vav Zelf' (Jat het reSlement in verschillende soorten van handelszaken ook verschillend zal wezen. In het volgende

geven wij een reglement, dat met eventueele veranderingen voor elke zaak pasklaar gemaakt kan worden.

REGLEMENT VAN EEN GROOT BERLIJNSCH WARENHUIS.

§ 1.

Het dienst- en overige huispersoneel moet 's morgens om half 8 present zijn; het itiachinepersoneel om half 8 s wanneer de aard van het werk het vordert, ook vroege?!