is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het HANDELSPERSONEEL Om 10 minuten vnnr «• u J I employés, welke belas, zijn 'md maakpersoneel, moeten ook om half 8 aanwezig zi n Klokke 8 uur 's morgens moe, elk employé^ $ plaats

§ 2.

BH !ÏÏ?Ur 'S de" reSeI de wettelijk voorgeschrevene Bij uitzondering wordt die van 's morgens 8 uur tot 'sVvS

van"s vastFesteld' °P vooravonden van zon- en feestdagen

iAissssSsf

namiddagrusttijd van 2 uur toegestaan.

oor zoover er gelet moet worden op wetteliike vernrrlp ningen voor werkplaatsen, moeten die zooveel mogeli k met

gebrachtVenVerme WCrktijd in overeenstemm^T^dTn

De indeeling der rust- en maaltijden heeft plaats door He firma of haar vertegenwoordiger. P °r de

p zon-en feestdagen blijft de zaak gesloten. De firma is evenwel gerechtigd, overeenkomstig de wettelijke bepalingen

te verlangend SfUS*' van'tKoS

!" hcJ .^izondeLr is de firma gerechtigd op zondag de aan-

werkzaamheden tenp5rioneel te verlangen ter uitvoering van • en behoeye van de wettelijk voorgeschreven

ZStSSTZfiSSj? de empioyés

§ 3.

Het sluiten der zaak heeft plaats op de in § 2 vermelde

schfedt^door haïl hh- b°J aangekondigd- Het sluiten gescmedt door handelsbedienden te samen met het vak pn

ZSXS*™* De be,r0kken Personen worden hiertoe wekelijks aangewezen en ook wekelijks afgelost.