is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4.

J^alaris-uitbetaliiig heeft voor het handelspersoneel maan delijks plaats op den laatsten der maand ; vSor het vakner"

gesloten afrekening moet onmiddellijk gecontroleerd worden worden aan Je Lofdkas opg^etj

Het is wenschelijk in het belang van ieder in het hi wordtgesp^oke;" °f verho^inge" "iet met derden

§ 5.

De employés zijn verplicht, voorkomend te wezen zoowel tegenover anderen als onderling en zijn in 't bLondeTv^-

™., gen0ye,r Ü* Publiek zeer beleefd op te treden en zooveel mogelijk reden tot klagen te vermijden.

Geen employe heeft het recht, in zijn betrekking buiten de

fsreJerDlichtneaabnTgdheiï te treden-"etverkoopspersoneel verplicht, aan de eischen van het publiek niet zonder

meer te voldoen, maar die eventueel ter afwikkeling op te

,aa" ,f.e" de,r chefs of vertegenwoordigers der firma

en slerhtp hïn • 1 kk Va" het Publiek over onvriendelijke en slechte bediening hebben opzegging ten gevolge ingeval

zij niet op grond van artikel 72 Handelswetboek een'onmiddellijk ontslag rechtvaardigen.

5eh™HPl°yéu -T "iet Serechtigd, over kwaliteit, oorsprong HnnHpi ^ ya" euen artikel eenige inlichting te geven

din" vSp inK?njd ermee Zijn slechts voor verantwoording van den betrokken persoon.

Het gebruik van spiritualiën of tabak in de lokaliteiten der zaak is streng verboden. «menen uer

Handtastelijkheden jegens collega's cf vergrijpen tegen de goede zeden of tegen de instandhouding der orde onder de vakwerk-