is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar tegenover kunnen de kosten van paard en wagen op het volgende aangenomen worden; Voor aanschaffing van wagen met paard ƒ 1500,—, voor onderhoud van het paard voor koetsier en voor reparaties aan den wagen per dag ^ f.,7'—' ^arb'j komen "og voor rente en afschrijving «Sjj? f 210,—. De exploitatie zou dus komen op ruim ƒ 2300 per jaar. K

Oogenschijnlijk zou dus de exploitatie met paarden goedKooper zijn. Maar houden wij rekening met de bovenvermelde voordeelen, namelijk de grootere capaciteit en de tijdsbesparing bij den automobiel, dan zou een vergelijking tot het resultaat voeren dat tegenover de grootere exploitatiekosten minstens in gelijke verhouding de grootere resultaten staan.

DE HANDSCHOENENAFDEELING IN HET WARENHUIS.

In bovengenoemde afdeeling komen meer ongevallen en ergernissen voor dan in eenige andere. De oorzaak hiervan ligt in het artikel zelf en in het veelvuldige beschadigen ervan door de onhandigheid van het publiek, dat daarna dikwijls met zeer onrechtvaardige klachten optreedt. Men moet dan zeer diplomatiek handelen, om deze klanten niet alleen voor de handschoenenafdeeling, maar voor de zaak in 't algemeen niet te verliezen.

Om dit te vermijden, ten minste zoo veel mogelijk, is het beste middel, volstrekt geen minderwaardig goed in voorraad heeft waarvan men toch niets anders dan ergernis

Al zijn zulke handschoenen nog zoo goedkoop, zij stellen toch niemand tevreden en de kooper vergeet geheel en al hoeveel hij er voor betaald heeft, maar denkt alleen aan de waardelooze handschoenen. Men kan praten over kwaliteit enz. zooveel men wil, dat alles zal den gescheurden handschoen in de hand van een opgewonden koopster niet weer heel maken; zij heeft hem pas een of tweemalen aangehad en hij is kapot, dat is haar eenige argument.