is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats, een slaapsalon, een vertrek voor tandheelkundige behandeling, een scheersalon, een post-en telegraafkantoor. Dit laatste ontbreekt bijna nooit in een Amerikaansch warenhuis. Al deze aanbiedingen vloeien ook voort uit de eigenaardige levensverhoudingen. De bewoners van kleinere, omringende plaatsen komen 's morgens in de stad, om den dag voor boodschappen te gebruiken. Zij gaan naar het warenhuis, en hebben dan tot hun terugreis 's avonds niet noodig, het huis te verlaten.

Daar kunnen zij eten, schrijven en lezen, de kinderen kunnen spelen, de dames kunnen, als zij vermoeid zijn, op gemakkelijke rustbedden uitrusten.

De indeeling van het warenhuis is gewoonlijk als volgt:

In het sousterrain zijn de in prijs verminderde goederen en

de goedkoope kwaliteiten opgestapeld. Gewoonlijk wordt

hier ook huis- en keukengerei verkocht.

In het parterre: de kleine artikelen zooals kanten, garen en

band, passementerieën, heerenartikelen enz.

Op de eerste verdieping: gemaakte goederen.

Op de tweede verdieping: stoffen.

Op de derde verdieping: meubelen, meubelstoffen en tapijten.

Op de vierde verdieping: speelgoederen, verbruiksartikelen,

glas, porcelein.

Op de vijfde verdieping: eet- en verfrisschingszalen. Nog hooger liggen de eet- en kleedkamers voor het personeel. In die laatste heeft elk employé een afsluitbaar kastje, waarvan de deur gevormd wordt door een tralieraam, zoodat men gemakkelijk in zoo'n kleerenkast kan inzien.

Op de bovenverdiepingen liggen ook de werkplaatsen en ateliers, waarvan gewoonlijk eenige bizonder interessante voor het publiek toegankelijk zijn. Zoo kan men b.v. bij R. H. Macy & Co. te New-York op de achtste verdieping een glasslijperu in volle werking zien.

Het dak van 't kolossale huizenblok, dat het warenhuis vormt, is meestal als ontspanningstuin voor het publiek ingericht. Hier kan men in de frissche lucht weer op zijn verhaal komen na de vermoeienissen van het inkoopen en te gelijker-