is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7!ftirH Cer' daij zijn. ?jj morSen gescheiden. Het salaris wordt

Marshalf Reld A SleChJS weini^ ^ke„, zoÏÏ

marsnall Meld & Co. betalen om de veertien dagen, om werk

e sparen. Zieken- en invaliedenondersteuning kent men in

en zienJehnPn,Her,kr Hmet leder moet voor ^hzelven Torgen £n2r l hij tijden van nood te boven komt.

hem d/t nnan" een,halven d£Jg in de zaak verzuimt, wordt

t«m,atnc0hPe,Möpern6ehOUden: * mag 2«"' ia' «

HiiCkg!hLihee/t de teerste een ^eheel zelfstandige positie. 2? ppn yp?f 1 verantwoordelijk voor zijn afdeeling, die geheel

daarin werk^mige beschouwd wordt, en ook voorde is hit Perso"en/ Maakt de afdeeling winst, dan

hü ne0e°rr,egeingaat * ^ da" ™et

Getuigschr,ften of contracten kent men bijna niet in de Amenkaansche warenhuizen. Zelfs met de eerste employés

maakt" S C" rayonchefs worden geen contracten ge-

sonff. a^ikaansflche warenhuizen is veel vrouwelijk per-

™nr i* a 1S afkomst'g Ult goede families, want werken geldt in Amerika niet als schande. Die meisjes ziin in het

ht' ™ar'sek,eed-en nspelijken indruk maken, wanneer zij niet dikwijls de afschuwelijke gewoonte hadden, gom te kauwen.

DE CONTROLE OVER HET OP TIJD KOMEN DER EMPLOYÉS.

regelmatige1 ÏÜShUiS i§ T methode ^oerd, om een doÏÏTt gn r nïï,n ,de" werktiJ'd van het personeel Uitgevonden pn k doel z.jn reeds verscheiden systemen

drie groepen "anTeSfn:"" °Ve' W in

controleklok, tijdboek en tijdkaarten.