is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERLICHTING VAN DEN DIENST VAN DEN TIJDCONTROLEUR.

In verband met bovengenoemden regel 3 gebruiken sommige zaken tijdkaarten van verschillende kleur voor de diverse klassen van personeel, ter verlichting van het werk van den tijdcontroleur. Huisknechten en dergelijken moeten gewoonlijk om 7V2 uur komen, opzichters om 7% uur, het overige personeel om 8 uur, en voor die drie klassen zijn er dan kaarten van verschillende kleur. De vastgestelde tijd is od elke kaart gestempeld.

De instructie 6, betreffende het invullen der kaarten op Maandag heeft betrekking op de details van de keerzijde der kaart, het nummer, de afdeeling, naam en adres.

Het personeel ontvangt bij het binnenkomen in de zaak des maandags ochtends nieuwe kaarten. Degene, die op tijd komt, diens kaart wordt niet geknipt; het ontvangen van de nieuwe kaart treedt daarvoor in de plaats. Degene echter die op maandag morgen te laat komt, of ook op andere dagen, diens kaart wordt met een specialen tang geknipt. B.v. de gewone tang knipt ronde gaten, die voor te laat komen hoekige.

Wel is waar geeft het kaartensysteem niet den juisten tijd aan, wanneer de bediende komt of weggaat, maar dat is niet zoo belangrijk. In gevallen van bizonder laat komen, dus meer dan 10 minuten, weigert de tijdcontroleur het knippen der kaart en zendt den betreffenden employé naar den personeelchef tot het geven van een verklaring of verontschuldiging.

De noodzakelijkheid van dergelijke besprekingen is een gebrek van het kaartensysteem; een andere fout is hierin gelegen, dat wanneer een employé overwerk verricht, de kaart niet den juisten werktijd aangeeft. In de meeste zaken evenwel is dat ook niet noodig, daar voor dergelijke gevallen extrakaarten uitgereikt worden. Voor zaken die des zaterdags-