is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen sedert de laatste opgave, zoo ook over het bedrag der bestelde, maar nog niet ontvangen goederen. Het kantoor geeft ook het bedrag op der goederen, die in de betreffende periode aan de afdeeling in rekening zijn gebracht, evenzoo het bedrag van den aanwezigen voorraad bij het begin en bij het einde der periode.

Door vergelijking van die inkoopopgaven met de bovengenoemde verkoopopgaven kan de administratie vaststellen, in welke afdeeling de artikelen te lang blijven liggen, of waar de voorraad te klein schijnt voor de aanvragen der clientèle.

Een andere noodzakelijke opgave is die over de onkosten, welke meer of minder gedetailleerd, het bedrag aanwijst gedurende een zeker tijdsverloop en in kolommen daarnaast het bedrag van den overeenkomstigen tijd in het afgeloopen jaar. Natuurlijk zijn die onkosten afhankelijk van den omvang der afdeeling. Met behulp van die opgave kan de directie zien, of b.v. een verhooging van de salarissen van het personeel gerechtvaardigd is door het bedrag der verkoopen; op dergelijke wijze kunnen ook de kosten van reclame, huur en alle verdere onkosten onderzocht worden.

Deze opgaven zijn daarom van veel gewicht, omdat zij steeds een vergelijking mogelijk maken met de overeenkomstige periode van het afgeloopen boekjaar. De directie zal zich niet ongerust maken over een verhooging van salarissen in vergelijk met het vorige jaar, wanneer de verkoopen gedurende hetzelfde tijdsverloop een evenredige toename aanwijzen.

Om de opgaven belangrijker te maken, wordt dikwijls de

totaalontvangst van af het begin van het jaar tot den dag

der opgave daarin genoteerd, zoodat (bij maandelijksche

opgave) b.v. op de April lijst 4 kolommen voorkomen,

behalve de procentkolom.

De eene is voor April van het loopende jaar,

de tweede voor April van het vorige jaar,

de derde voor Januari tot April,

de vierde voor hetzelfde tijdsverloop in het vorige jaar.