is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Photografische artikelen Muziekinstrumenten Garen en band. Naaimachines Drogerijen en chemicaliën Stoffen, lakens en linnengoederen Meubelen

Handschoenen Pijpen Ijskasten Blikwaren

Koffers en tasschen

Ondergoederen

Equipages.

De hierop volgende nauwkeurige inhoud bevat duizenden afzonderlijke artikelen. Want dit verzendhuis vergenoegt er zich niet mee, van elke categorie een courant soort in voorraad te hebben, maar het biedt ook rijke keuze. In muziekinstrumenten b.v. vindt men van het kamerorgel tot de mondharmonica alle mogelijke instrumenten.

De firma Montgomery Ward & Co. was de eerste van die soort in Amerika en bestaat thans 36 jaar. De voor ons liggende catalogus is de 72ste en men kan hieruit reeds opmaken, hoe kolossaal veel vlijt en vernuft, maar ook hoe belangrijke materieele middelen de firma aan die bibliotheek van 72 banden heeft ten koste gelegd.

De catalogus is geen droge opsomming van artikelen en prijzen, maar hij wil voor zijn lezers een soort van moderne tooverstaf wezen. Hij toont hun niet alleen zoo duidelijk mogelijk elk verlangd artikel, maar beschrijft het ook precies en geeft aanwijzingen, hoe men het bestellen moet. Al beantwoorden de afbeeldingen — duidelijke houtsneden, die niettegenstaande de kleinheid alles precies weergeven, — ten volle aan het doel, toch kan men nog veel meer uit den tekst leeren. Hij is tamelijk omvangrijk, geeft een inleiding bij elke categorie, waarin gewezen wordt op de goede eigenschappen der betreffende fabrikaten en merken, en bovendien nog bij elk artikel een nauwkeurige omschrijving. Deze laatste dient aan den eenen kant, om den lezer van alle eigenschappen van het artikel op de hoogte te brengen en aan den anderen kant, om zijn kooplust op te wekken. Zooals wij reeds vermeldden, geeft de catalogus den lezer