is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uiterlijk en inwendige architectuur, noch inrichting der magazijnen en etalages. Maar daarentegen worden zij niet, zooals de Duitsche, beperkt in hun hoogte. Door de vele verdiepingen, waarover zij als verkoopruimte kunnen beschikken, hebben zij veel meer plaats over. Deze plaatsruimte komt hoofdzakelijk den gangen ten goede, zoowel dien voor het publiek, als den doorgan/en tusschen de toonbanken voor het personeel.

Deze mooie, breede doorgangen verleenen het geheele magazijn een bizonder groot en ruim aanzien en maken het werken er in veel gemakkelijker. In nieuwheden voor toonbanken, stellingen enz., wordt in Amerika veel geproduceerd. Afbeelding 5 toont ons een verbeterde toonbank voor heerenconfectie met stofdichte bewaarplaats voor spoedig smetbare artikelen, b.v. lichte vesten. De deuren zijn van glas voorzien en sluiten van zelf door een veer, maar kunnen slechts geopend worden door aan het handvat te trekken.

Afbeelding 5.

Afbeelding 6 toont ook een nieuwe dubbele toonbank, waarvan het bovenblad voorzien is van een hekje. Zij dient in het