is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat kan en moet de winkelier van het warenhuis leeren?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Afbeelding 10.

Door deze wijze van verlichting worden de lokalen daghelder verlicht zonder schaduwen.

„Tijd is geld" is het heerschende beginsel in Amerika. Daarom tracht de Amerikaansche winkelier zijn klanten en zichzelven onnoodig vragen en dus tijd te besparen, en plaatst in elk etalageraam een biljet, waarop vermeld wordt, w&èr, d. w. z. in welke afdeeling de betreffende voorwerpen verkocht worden. B.v.: Deze onderkleeren worden verkocht in de afdeeling voor tricotgoederen, op de vierde verdieping. Elke trap, elke lift wordt aangewezen door een transparant met opschrift (afbeelding 11).

I Tra4l

Afbeelding 11.